Sylw Digwyddiad Amlbwrpas

Uned Ddarlledu Allanol

Cafodd yr Uned Ddarlledu Allanol ei hadeiladau yn 2018 gan Spectra gyda’r nod o ddarparu awyrgylch gyfforddus o ansawdd uchel â datrysiad cost-effeithiol i wasanaethu'r farchnad Darlledu Allanol bach-canolig. Yn ystod ail hanner 2018 cwblhaodd y cerbyd 25 o gynyrchiadau. Mae ei hyblygrwydd yn ei gwneud yn addas i amrywiaeth o ddarllediadau - o chwaraeon i gerddoriaeth yn ogystal â datrysiadau AV ar gyfer cynadleddau. Mewn partneriaeth â ethosaudio.co.uk, cynigiwn wasanaeth o’r radd flaenaf i gytundebau sy’n mynnu darpariaeth sain gymhleth. Byddem wrth ein bodd yn trafod yr uned â chi er mwyn archwilio sut y gallem fod o gymorth gyda’ch gofynion

Manylebau

Mesuriadau / Pŵer

 • Cyfanswm hyd UDdA: 7.5 m
 • Cyfanswm lled UDdA: 2 m
 • Uchder UDdA: 3 m
 • Prif bŵer: 1 x 63A (tyniad nodweddiadol 16A) / Aerdymheru: 1x 32A

Fideo

 • Capasiti Camera: 8
  • 3 x PMW-400 heads gyda SMPTE fibre backs
  • 2 x HXC-FB75 heads gyda chysylltiadau SMPTE 
 • System Newtek 3Play 4800: x2
 • VTR: Blackmagic Hyperdecks x6
 • Llwybrydd Fideo: Evertz SDI 64×64
 • Cymysgydd Lluniau : ForA HVS-390HS (24 mewnbwn / 2 ME / 12 DVE’s)
 • Dangosydd Cynhyrchiad : 2 x ForA Multiviewer
 • Llun / Rhagddangosiad LTG : Sony OLED gradd 1

Sain

 • Cymysgydd analog 8 mewnbwn (gweithredu gan y cynhyrchiad)
 • Analog/ AES/ mewnosod / cysylltedd allanol Dante

Cyfathrebu

 • Talkback: RTS Zeus 3 32 mewnbwn
 • Radio talkback: 2 x base stations ( setiau llaw Motorola )

Aircon

 • 1 x 4KW Cynhyrchiad / 1 x 4 KW Peirianyddol

Ategolion

 • 2 x Pedestalau Vinten Osprey Elite
 • 4 x Vinten Vison 250 heads
 • 2 x Coesau treipod Vinten
 • Traciau Panther + Doli tracio Vinten
 • Generadur Honda cludadwy

O ddiddordeb?

Os oes gennych ddiddordeb yn ein tendrau a’n gwasanaethau darlledu allanol, yna byddem wrth ein bodd yn siarad â chi am eich anghenion.