Mae Rondo yn falch eithriadol fod gennym ni lysgennad yn ein plith. Cafodd Lleucu Gruffydd ei henwebu gan Archifdy Ceredigion i fod yn un o Lysgenhadon Archif newydd y Llyfrgell Genedlaethol, a hynny yn sgil ei gwaith ar y gyfres deledu Cynefin (Rondo/S4C). Bydd Lleucu yn cyfrannu at lawns Archwilio Archif Cymru yn Aberystwyth ar y 25ain o Dachwedd.