Mae Chwilio am Seren Junior Eurovision yn dod yn ôl i’r sgrin yn 2019. Dyma gyfle i ddarganfod perfformiwr/ perfformwraig ifanc i gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth fawreddog Junior Eurovision 2019 a fydd yn cael ei chynnal eleni yng Ngwlad Pwyl. Yn y rhaglenni cychwynnol, cawn gwrdd ag ystod eang o berfformwyr ifanc, dawnus, yn ystod y broses o ddewis a dethol y rhai a fydd yn cyrraedd y brig.

Chwilio am Seren

Nos Fawrth, Medi 03, 20.00 S4C

60’ x 3

Ffeinal Cymru

Nos Fawrth, Medi 24, 20.00 S4C

Y Rownd Derfynol

Darllediad Byw o Gliwice, Gwlad Pwyl

Dydd Sul, Tachwedd 24, 15.00 S4C