Yn ôl ar S4C â chyfres newydd sbon eleni, mae deuawd mwyaf lliwgar y sianel am fentro ymhellach nac erioed a hynny heb eu hannwyl gwch hwylio. Bydd yr actor enwog o Fôn; John Pierce Jones, a’r diddanwr o Lŷn; Dilwyn Morgan yn hedfan i’r Unol Daliaethau, gwlad sydd wedi bod yn uchel ar restr teithio’r ddau erioed.

Yn y bennod gyntaf mi fydd y ddau yng nghanol goleuadau llachar Efrog Newydd yn ymweld â Ynys Ellis, lle bu i aelod o deulu John deithio yno dros gan mlynedd yn ôl. Byddant hefyd yn cwrdd â mewnfudwyr Cymreig mwyaf diweddar y ddinas, ac yn cael cyfle i chwarae pêl-fâs gyd chriw o elusen ieuenctid yn Nwyrain Harlem sy’n gwneud iddynt sylwi nad yw eu hoedrn yn rwystr i unrhyw antur. Fodd bynnag, buan maent yn sylwi bod teithio mewn camperfan yn llai esmwyth na’r disgwyl.

Nos Lun, Hydref 21, 8.25 S4C

6 x 30”