Darllediadau o gystadleuaeth gorawl S4C Côr Cymru sy’n cael ei chynnal bob dwy flynedd yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth. Heledd Cynwal a Morgan Jones fydd yn cyflwyno’r darllediadau ar S4C.

Bydd enillydd Côr Cymru 2019 yn cynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth Côr y Flwyddyn Eurovision.

Nos Sul, Mawrth 03, 20.00 S4C

5 x 60″ (rowndiau cynderfynol)

Côr Cymru – Y Ffeinal a Côr Cymru Cynradd yn fyw ar S4C 06/07 Ebrill 2019