Mae’n dal yn fwriad i gynnal cystadleuaeth Côr Cymru 2021 ond oherwydd y cyfyngiadau presennol ni fyddwn yn recordio clyweliadau ym mis Rhagfyr.   Bydd newyddion pellach yn cael ei gyhoeddi maes o law yn cynnwys dyddiad cau newydd ar gyfer ceisiadau.