Cynhelir yr ail gystadleuaeth o Gôr Eurovision yn Arena Partille, Gothenburg, Sweden. Bydd 10 o gorau amatur mwyaf arbennig Ewrop yn ceisio creu argraff ar banel o sêr corawl rhyngwladol trwy berfformio detholiad o gerddoriaeth heb gyfeiliant mewn amryw o arddulliau gwahanol. Yn cynrychioli Cymru y bydd côr buddugol cystadleuaeth Côr Cymru 2019, sef Ysgol Gerdd Ceredigion. Morgan Jones sy’n cyflwyno, gyda hanner awr o ragflas yn gyntaf yn dilyn y côr wrth iddyn nhw baratoi cyn y cystadlu.

Côr Eurovision 2019 – Y Daith i Gothenburg

Nos Wener, Awst 2,  18.35 S4C

1 x 25″

Côr Eurovision

Nos Sadwrn, Awst 3, 19.00 S4C

1 x 135″