Bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen yn cychwyn cyfres newydd o Cynefin trwy grwydro o amgylch tref fwyaf gogleddol Cymru, oedd ar un adeg yn un o drefi pwysicaf y byd. Byddwn yn clywed am fywyd llongwyr fu’n hwylio i bedwar ban byd o borthladd Amlwch, yn cael hanes un o arwyr y Rhyfel Mawr ac yn cael cyfle i grwydro rhai o dwneli tanddaearol anghredadwy gwaith copr Mynydd Parys.

Nos Sul, Tachwedd 3, 8.25 S4C

12 x 60″