All-lein I ar-lein

bydd ein tîm o gymorth

I chi ddweud eich stori

Mae’r ardal ôl-gynhyrchu yn Rondo Caernarfon yn ategu adnoddau’r stiwdio gyda 6 ystafell olygu a 2 ystafell ddybio sy’n cynnwys bythau trosleisio. Maent oll yn cael eu gyrru ar fersiynau diweddaraf meddalwedd Avid.

Mae gennym hefyd gyfleusterau ôl-gynhyrchu helaeth yng Nghaerdydd sy’n cynnwys 3 ystafell olygu ynghyd â meddalwedd Avid eraill i lwytho a gwylio cynnwys.

Cyn Rondo

Darparodd tîm cynhyrchu Teledu Yeti luniau sgrin werdd o’r artist Willard Wigan i’w defnyddio yn y teitlau ar gyfer World’s Tiniest Masterpieces ar Channel 4.

Ar ôl Rondo

Roedd y ffilm wedi’i bysellu â chroma ac wedi’i sgopio â roto cyn cael ei haenu â lluniau o Lundain ac yna ei graddio.

O ddiddordeb?

Os oes gennych ddiddordeb yn ein cyfleusterau a’n gwasanaethau stiwdio yna byddem wrth ein bodd yn siarad â chi am eich anghenion.

Uned Ddarlledu Allanol

Darganfod mwy

Cyfleusterau Stiwdio

Darganfod mwy