Cynorthwy-ydd Cyllid dan hyfforddiant

Mae Rondo yn edrych am unigolyn brwdfrydig gyda phrofiad yn y maes cyllid neu ddiddordeb mawr i hyfforddi yn y maes hwn. Cyfle i ymuno a’r tîm bach sy’n cydlynu cyllid cynyrchiadau megis Rownd a Rownd, Sgorio, Cynefin, Pen Petrol a llu o rai eraill. Mae’n agoriad gwych i ddatblygu gyrfa mewn diwydiant cyffrous gan weithio ar bob math o gynnwys. Byddwch yn cydweithio ar bob cam o’r broses gynhyrchu rhaglenni, o greu cyllideb, gweinyddu’r gyllideb i baratoi adroddiadau yn ôl y galw.

Prif Ddyletswyddau:

  • Mewnbynnu anfonebion ar ran Rondo, Yeti ac Aria Studios.
  • Taliadau ac ymholiadau cyflenwyr 
  • Cysoni cyfrifon banc 
  • Delio gydag arian parod a chardiau credyd y cwmni   
  • Paratoi adroddiadau a chyfrifoldebau eraill yn ôl y galw.

Bydd pecyn hyfforddi yn cael ei gynnig i’r unigolyn llwyddiannus.

Mae Rondo Media yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o safbwyntiau a chefndiroedd amrywiol.

(The above advert is for the post of Trainee Finance Assistant for which the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.)

Cytundeb: 12 mis

Lleoliad: Caernarfon

Cyflog: i’w drafod yn unol a phrofiad

Oriau gwaith: 0900 – 1700 Llun i Gwener

Dyddiad cau: 20/11/2023

Dylid dychwelyd y ffurflen gais ar e-bost i liz.lewis@rondomedia.co.uk

liz.lewis@rondomedia.co.uk