Dylunydd Graffeg Symudol

Rydym yn chwilio am ddylunydd / animeiddiwr graffeg symudol talentog i ymuno â’n hadran ddigidol.

Byddwch yn gweithio ar graffeg symudol, animeiddiadau, brandio, lluniau, dylunio graffig a dylunio rhyngweithiol ar gyfer teledu, gemau VR, gwe a appiau symudol. Dylai eich portffolio ddangos ystod eang o sgiliau o fewn y cyfryngau digidol.

Mae siarad Cymraeg yn ddymunol gan y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ar gynnwys Cymraeg.

Angenrheidiol

  • Portffolio arddangos a dylunio trawiadol
  • Hyddysg  mewn meddalwedd dylunio digidol gan gynnwys After Effects, Premiere, Photoshop, a Illustrator 
  • Profiad o dracio 3D a bysellu croma 
  • Dawn greadigol 
  • Yn awyddus i ddatblygu eich gyrfa yn y diwydiant 
  • Datryswr problemau a chydweithredwr gyda sylw uchel i fanylion 

Dymunol

  • Cymraeg llafar ac ysgrifenedig da 
  • Dyluniad UI 
  • Yn gyfarwydd â meddalwedd 3D 
  • Profiad o ddefnyddio Unity
(The above advert is for the post of Motion Graphic Designer for which the ability to communicate through the medium of Welsh and English is desirable.)

Cyflog: £ 20k- £ 25k yn ddibynnol ar brofiad. 

Cytundeb: 12 mis 

Lleoliad: Caernarfon,  gyda pheth hyblygrwydd  o weithio gartref.

Dyddiad cau: 20/08/2021

Dylid dychwelyd y ffurflen gais ar e-bost i liz.lewis@rondomedia.co.uk

Swydd:  Cynhyrchydd Cynnwys

Rydyn ni’n edrych am Gynhyrchydd Cynnwys i ymuno â thîm chwaraeon Rondo. Byddai’r rôl yn berffaith i rywun creadigol ac egniol sy’n deall y broses o greu cynnwys ar draws y platfformau digidol a llinol.

Bydd gan y Cynhyrchydd Cynnwys drosolwg o ddatblygu, cynllunio a chyfleu cynnwys pêl-droed dan frand Sgorio, arlein ac ar deledu llinol, gan weithio’n glos gyda’r tîm cynhyrchu i wireddu’r weledigaeth.

Bydd y Cynhyrchydd Cynnwys yn allweddol yn siapio strategaeth ddigidol a golygyddol y brand ac hefyd yn datblygu syniadau newydd ar draws amrywiol gampau chwaraeon i ennill comisiynau nodwedd a dogfen ar deledu ac arlein.

Mae hwn yn gyfle gwych i unigolyn creadigol a blaengar gael creu cynnwys cyffrous ac atyniadol, gan ymuno ag adran lwyddiannus.

Mae Rondo Media yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal.  Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o safbwyntiau a chefndiroedd amrywiol.

The above advert is for the post of Content Producer for which the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.

Lleoliad: Caernarfon neu Gaerdydd, gyda’r disgwyl i weithio ar leoliadau ledled Cymru a’r gallu hefyd i weithio’n hyblyg ac o adre ar adegau

Cyflog: i’w drafod

Cytundeb: blwyddyn i gychwyn

Dyddiad cau: 19/07/2021

Dylid dychwelyd y ffurflen gais ar e-bost i liz.lewis@rondomedia.co.uk