Cynorthwy-ydd cyllid

Cynorthwy-ydd cyllid (dros gyfnod mamolaeth gyda’r posibilrwydd o ymestyn y cytundeb)

Mae Rondo yn chwilio am unigolyn brwdfrydig gyda phrofiad yn y maes cyllid neu ddiddordeb mawr i hyfforddi yn y maes hwn i ymuno a’r tîm bach sy’n cydlynu cyllid cynyrchiadau megis Rownd a Rownd, Sgorio, Cynefin ac eraill. 

Byddwch yn cydweithio ar bob cam o’r broses gynhyrchu rhaglenni , o greu cyllideb, gweinyddu’r gyllideb i baratoi adroddiadau yn ôl y galw. Gall hyn olygu ymweliadau cyson a’r lleoliadau ffilmio.

Prif Ddyletswyddau:

  • Taliadau ac ymholiadau cyflenwyr
  • Cysoni banc
  • Delio gydag arian parod y cwmni
  • Cynorthwyo gyda’r gyflogres
  • Adroddiadau TAW
  • Paratoi adroddiadau a chyfrifoldebau eraill yn ôl y galw.

(The above advert is for the post of Accounts Assistant (maternity cover)  for which the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.)

Cytundeb: 12 mis 

Lleoliad: Caernarfon

Cyflog: i’w drafod yn unol a phrofiad

Oriau gwaith: 0900 – 1700 Llun i Gwener

Dyddiad cau: 5ed Chwefror 2021

Am ffurflen gais ewch i wefan rondomedia.co.uk/swyddi a’i dychwelyd ar e-bost i liz.lewis@rondomedia.co.uk