Cynllunydd Graffeg a Chynorthwy-ydd i’r Adran Gelf

Mae cynhyrchiad Rownd a Rownd yn chwilio am berson brwdfrydig a chreadigol i ymuno â’r criw. Rydym yn chwilio am berson i ymuno â’r Adran Gelf ac yn benodol i gyflawni gofynion graffeg y gyfres ar sgrîn.

Mae’n rhaid i’r ymgeisydd fod â sgiliau dylunio rhagorol, a’r gallu i ddefnyddio nifer o’r rhaglenni isod i safon uchel:

 • Photoshop
 • Illustrator
 • Adobe XD
 • Premier Pro
 • After Effects

Yn ogystal â hyn bydd yr ymgeisydd yn cynorthwyo gyda dyletswyddau cyffredinol o fewn yr Adran Gelf i hwyluso’r ffilmio.   Trwydded yrru yn angenrheidiol.

The above advert is for the post of Graphic Designer and Art Department Assistant for which the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.

Lleoliad: Porthaethwy a Llangefni’n bennaf

Hyd cytundeb: Presennol – Gorffennaf 2022

Cyflog: I’w drafod

Dyddiad cau: Tachwedd 8fed 2021

Os ydych am wneud cais ar gyfer y swydd hwn anfonwch eich CV ynghyd â llythyr o ddiddordeb ar ebost os gwelwch yn dda at: liz.lewis@rondomedia.co.uk

Swyddog TG

Bydd prif ddyletswyddau’r swydd yn ymwneud â Thechnoleg Gwybodaeth, gweithredu cyfrifiaduron, cefnogaeth i ddefnyddwyr (caledwedd a meddalwedd) a rheoli data o fewn amgylchedd cynhyrchu cyfryngau. Gweithredu amryw o dasgau cymharol gymhleth sy’n ymwneud a thechnoleg gwybodaeth gan sicrhau gwasanaeth effeithiol. Rhoi cymorth i eraill i weithredu systemau caledwedd cyfrifiadurol, meddalwedd a systemau ymylol er mwyn sicrhau defnydd effeithiol.    Angen medru gweithio’n annibynnol, gan gymryd yr awenau pan fo angen.  Adrodd ar statws prosiectau a phroblemau technegol i’r Pennaeth. Cymryd penderfyniadau a chynnig datrysiad wrth weithredu prosesau, gan wybod pryd i gyfeirio unrhyw broblem i lefel uwch. Bydd hefyd angen cynnal a chadw ar offer cyfryngol fel camerâu, system gyfryngol ffeil wrth gefn ac unrhyw galedwedd perthnasol.  Byddwn yn cynnig pecyn hyfforddiant llawn.

Dyletswyddau :

 • Darparu cymorth i ddefnyddio technoleg gwybodaeth, caledwedd a meddalwedd mewn  amgylchedd aml blatfform 
 • Gosod cyfrifiaduron ac offer ategol, gan greu cyfrifon defnyddwyr.
 • Gosod a thrwsio meddalwedd, caledwedd ac offer ategol
 • Datrys problemau o fewn y canllawiau a/neu gyd weithio ac adrannau eraill fel bo’r angen.
 • Cynnal a chadw systemau, bas data a mewnrwyd Rondo.
 • Creu a chynhyrchu adroddiadau sylfaenol i’r rheolwr TG
 • Gofalu am galedwedd a gweithredu systemau ffrydio ar gyfer gweddarllediadau ar leoliad

Sgiliau a phrofiad: Gwybodaeth drylwyr o offer TG a’r gallu i gyfathrebu’n hyderus er mwyn darparu gwasanaeth mewn awyrgylch technegol.  Bydd angen meddu ar wybodaeth ar amrywiol galedwedd yn ogystal â meddalwedd, iaith rhaglennu, a systemau gweithredol yn ogystal â’r gallu naturiol i ddeall materion TG.

(The above advert is for the post of IT Assistant for which the ability to communicate through the medium of Welsh and English is desirable.)

Cyflog i’w drafod.

Cytundeb: 12 mis 

Lleoliad: Caernarfon

 Dyddiad cau:  Medi 27ain 2021

Dylid dychwelyd y ffurflen gais ar e-bost i liz.lewis@rondomedia.co.uk