Swydd:  Cynhyrchydd Cynnwys

Rydyn ni’n edrych am Gynhyrchydd Cynnwys i ymuno â thîm chwaraeon Rondo. Byddai’r rôl yn berffaith i rywun creadigol ac egniol sy’n deall y broses o greu cynnwys ar draws y platfformau digidol a llinol.

Bydd gan y Cynhyrchydd Cynnwys drosolwg o ddatblygu, cynllunio a chyfleu cynnwys pêl-droed dan frand Sgorio, arlein ac ar deledu llinol, gan weithio’n glos gyda’r tîm cynhyrchu i wireddu’r weledigaeth.

Bydd y Cynhyrchydd Cynnwys yn allweddol yn siapio strategaeth ddigidol a golygyddol y brand ac hefyd yn datblygu syniadau newydd ar draws amrywiol gampau chwaraeon i ennill comisiynau nodwedd a dogfen ar deledu ac arlein.

Mae hwn yn gyfle gwych i unigolyn creadigol a blaengar gael creu cynnwys cyffrous ac atyniadol, gan ymuno ag adran lwyddiannus.

Mae Rondo Media yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal.  Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o safbwyntiau a chefndiroedd amrywiol.

The above advert is for the post of Content Producer for which the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.

Lleoliad: Caernarfon neu Gaerdydd, gyda’r disgwyl i weithio ar leoliadau ledled Cymru a’r gallu hefyd i weithio’n hyblyg ac o adre ar adegau

Cyflog: i’w drafod

Cytundeb: blwyddyn i gychwyn

Dyddiad cau: 16/07/2021

Dylid dychwelyd y ffurflen gais ar e-bost i liz.lewis@rondomedia.co.uk