Swydd:  Ymchwilydd 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm rhaglenni ffeithiol a cherddorol Rondo fel ymchwilydd ar gyfres Dechrau Canu, Dechrau Canmol.  

Bydd disgwyl i’r person llwyddiannus:

  • Fod â diddordeb mewn cerddoriaeth a chynnwys ffeithiol.
  • Ddarganfod straeon difyr a phersonol wrth ddefnyddio dulliau ymchwil amrywiol.
  • Ymchwilio a pharatoi nodiadau cynhwysfawr i’r timoedd cynhyrchu.
  • Fod yn medru cysylltu a chyfathrebu gyda chyfranwyr. 
  • Weithio’n effeithiol a hyblyg fel aelod o dîm a chyfrannu at holl weithgareddau’r cynyrchiadau gan gynnwys bod ar leoliadau ffilmio.

Bydd disgwyl i’r ymgeiswyr fod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg. 

Mae Rondo Media yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal.  Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o safbwyntiau a chefndiroedd amrywiol.

The above advert is for the post of Researcher for which the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.

Lleoliad: Caerdydd, gyda’r disgwyl i weithio ar leoliadau ledled Cymru a’r gallu hefyd i weithio’n hyblyg ac o adre ar adegau pe bai angen

Cyflog: I’w drafod

Cytundeb: Blwyddyn i gychwyn

Dyddiad cau: 31/05/2021

Dylid dychwelyd y ffurflen gais ar e-bost i liz.lewis@rondomedia.co.uk