Newyddion

Newyddion

Stiwdios Aria

Mae stiwdio ffilm a theledu newydd yn cael ei chynllunio yn Ynys Môn i fanteisio…

Côr Cymru 2022

Heddiw, cyhoeddodd S4C a chwmni teledu Rondo fanylion cystadleuaeth Côr Cymru 2022. Dyma'r degfed tro…

Côr Cymru – y diweddaraf

Mae’n dal yn fwriad i gynnal cystadleuaeth Côr Cymru 2021 ond oherwydd y cyfyngiadau presennol…

Llysgennad Archif

Gan Dim Categori

Mae Rondo yn falch eithriadol fod gennym ni lysgennad yn ein plith. Cafodd Lleucu Gruffydd ei henwebu gan Archifdy Ceredigion i fod yn un o Lysgenhadon Archif newydd y Llyfrgell…

Darllen mwy

Côr Eurovision

Gan Dim Categori

Cynhelir yr ail gystadleuaeth o Gôr Eurovision yn Arena Partille, Gothenburg, Sweden. Bydd 10 o gorau amatur mwyaf arbennig Ewrop yn ceisio creu argraff ar banel o sêr corawl rhyngwladol…

Darllen mwy

Gŵyl Gelfyddydol Ryngwladol Galway

Gan Newyddion, Newyddion, Newyddion, Newyddion, Newyddion, Newyddion, Newyddion, Newyddion, Newyddion, Newyddion, Newyddion, Newyddion, Newyddion, Newyddion, Newyddion, Newyddion, Newyddion, Newyddion, Newyddion, Newyddion, Newyddion, Newyddion, Newyddion, Newyddion, Newyddion, Newyddion, Newyddion

Roedd hi’n wych gweld sylw i un o gyfresi Rondo mewn gŵyl ryngwladol nodedig dros y penwythnos. Un o themâu Gŵyl Gelfyddydol Ryngwladol Galway eleni ydoedd waliau a ffiniau. Yn…

Darllen mwy

Llangollen 2019

Gan Dim Categori

Eisteddfod Llangollen 2019 Uchafbwyntiau dyddiol o Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen 2019. Cawn flas ar y prif gystadlaethau a newyddion cyffredinol o faes yr wyl. Darlledir Côr y Byd yn fyw…

Darllen mwy

Battle of the Bands

Gan Dim Categori

Bandiau Cory a Thredegar – dau o fandiau pres gorau Cymru, a’r byd – yn mynd benben am y teitl cenedlaethol. Rhan o gyfres ‘Our Lives’ BBC – casgliad o raglenni…

Darllen mwy

Côr Cymru 2019

Gan Dim Categori

Darllediadau o gystadleuaeth gorawl S4C Côr Cymru sy’n cael ei chynnal bob dwy flynedd yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth. Heledd Cynwal a Morgan Jones fydd yn cyflwyno’r darllediadau ar S4C….

Darllen mwy

Cynefin

Gan Dim Categori

Yn y rhaglen gyntaf mewn cyfres newydd, bydd Heledd Cynwal, Iestyn Jones a Siôn Tomos Owen yn croesi i Ynys Enlli er mwyn mynd ar drywydd rhai o straeon difyr…

Darllen mwy

Sgorio: Dathlu 30

Gan Dim Categori

Cyfweliadau arbennig a chlipiau o’r archif i ddathlu un o gyfresi mwyaf eiconig S4C. Yn 1988, sbardunodd Sgorio chwyldro mewn darlledu pel-droed: am y tro cyntaf erioed, roedd gemau’r cyfandir…

Darllen mwy

Y Wal

Gan Dim Categori

Mewn cyfres bwerus ac amserol, y cyflwynydd Ffion Dafis sy’n ymweld â 6 o waliau mwya’ eiconig y byd yn yr Unol Daleithiau a Mecsico, Israel a Phalesteina, Corea, Cyprus,…

Darllen mwy